KNRM Zuiderzee Race

KNRM Zuiderzee Race

 

Na een Corona-jaar waarin de L.A. Buma voor het eerst van Marken naar Lelystad is geroeid, is het nu tijd om de Nationale Historische Reddingbootdag uit te breiden met een heuse roeiwedstrijd. Want wat is er nou historischer dan dat? Bovendien gaat de wedstrijd van het oudste KNRM-station aan de voormalige Zuiderzee, Marken, naar het jongste station, Lelystad.

De start in Marken, daarna richting het noorden; de Gouwzee uit en vervolgens stuurboord uit naar Lelystad. Met een beetje geluk is dat voor de wind. Bij de Zuidelijke haven ingang bij Lelystad naar binnen en dan langs Lelystad-haven naar de Batavia-Haven. Daar is de finish en de drukte.

Naast de historische reddingboten die te bekijken en waar mee te varen is, zal de roeiwedstrijd op een scherm te volgen zijn in de Batiavia-Haven. Leuk voor de volgers 😊

  • Datum: zondag 19 juni 2022
  • Inschrijfgeld : 50 euro + 8 euro per dol
  • Afstand ong. 28 km one-way, individuele start op tijd
  • Deelnemers: maximaal 20, met een HT nummer
  • Erin kranen in Monnickendam en slepen naar Marken op zaterdagavond of zondagmorgen
  • Eruit kranen in de Batavia-Haven in Lelystad
  • Faciliteiten: douchegelegenheid, toiletten, borrel bij prijsuitreiking, diner mogelijk
  • Auto’s met trailers kunnen zondag doorrijden naar Lelystad: in de haven Nationale Historische Reddingbootdag en rondom de haven Nationale Oldtimerdag met 400 automobielen.

 

Schrijf je nu in met je team

 

Inschrijfformulier KNRM Zuiderzee Race

Voor meer informatie neem dan contact op met Jeanine Staal 

tel: 06 - 135 326 99


Adres ZuiderzeeRace:
Spakenburglaan 1, 8244 DW Lelystad
roeien@lelystad.knrm.nl

De route is vanaf KNRM station Marken over de gouwzee en Markermeer naar de finish in bataviahaven Lelystad.

De route is ongeveer 28km lang

Er kunnen voor deze race alleen roeisloepen inschrijven met een HT nummer.

Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

 

Inschrijfformulier KNRM Zuiderzee Race

Datum race : 19 juni 2022
08:00 – 10:00 uur Kranen in Monnickendam (Kloosterdijk 2), waarna de sloepen worden gesleept naar Marken.

10:00 – 11:00 uur Aanmelden en ophalen wedstrijdbenodigdheden, en consumptie / maaltijdbonnen in boothuis KNRM Marken (Havenbuurt 1a, Let op: parkeren bij de bezoekersparkeerplaats buiten Marken looptijd ong. 7 minuten)

11:15 – 11:30 uur Palaver voor de stuurlieden met de wedstrijdleiding bij het boothuis

11:30 – 12:00 uur Gereedmaken van de sloepen voor de start.

12.00 uur Start van de wedstrijd. (starten op CW-waarde; langzaamste eerst)

16.00 uur Finish in Batavia-Haven, Lelystad.

17.00 uur Prijsuitreiking in/bij de Stedemaeght

Na prijsuitreiking:
Kranen bij het boothuis KNRM Lelystad, auto’s mogen niet eerder dan 17.00 uur de haven oprijden. De auto’s en trailers worden in Lelystad geparkeerd nabij het Oldtimer evenement (zie bijlage) chauffeurs worden gehaald en gebracht.

Adres ZuiderzeeRace:
Spakenburglaan 1, 8244 DW Lelystad
roeien@lelystad.knrm.nl

Wedstrijdleiding:
Marcel Engels

Bestuursleden NHRD:
Voorzitter Arnold Bel
Secretaris Jeanine Staal
Penningmeester Wilco Nooteboom

Start en finish.
De start vindt plaats vanuit de havenmond van Marken, de finish is bij de haveningang van de Batavia-Haven.

Wedstrijdreglement

Regelement 1:
Voor de route over de Gouwzee, het Markermeer en Oostvaardersdiep is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. Dit geldt de gehele wedstrijd.

Regelement 2:
Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing.

Regelement 3:
Instructies van politievaartuigen, RWS, wedstrijdleiding ZuiderzeeRace, het havenpersoneel van Marken en Batavia-Haven en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden.

Regelement 4:
De schepen in de vaargeul hebben ten alle tijden voorrang, de vaargeul dient haaks overgestoken te worden.

Regelement 5:
Het bestuur van de ZuiderzeeRace behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement.

Regelement 6:
De KNRM en/of het bestuur van de NHRD en ZuiderzeeRace kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.

Regelement 7:
Ongevallen, verwondingen en incidenten dienen zo spoedig mogelijk aan een official gemeld te worden.

Regelement 8:
Indien de officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.

Regelement 10:
De indeling voor de start is vooraf vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven.


Regelement 11:
De start is vanaf 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde.

Regelement 12:
Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd.

Regelement 13:
De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam).

Regelement 15:
Direct na de finish dient het startnummerbord en de tracker ingeleverd te worden bij de Stedemaeght. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 25,00 in rekening gebracht.

Regelement 16:
Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden.

Regelement 17:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de ZuiderzeeRace. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.